Det finns massa olika sätt och ord som man kan använda för att beskriva skillnaderna mellan generationerna när det gäller mediekonsumtion, användandet av digitala kanaler och hur man ser på sin omvärld.

För mig så har det kokats ner till att den största skillnaden i synsättet på omvärlden nu och då är: Always on.

Idag är världen alwas on, alltid på. Det finns alltid nåt som är på gång. Och är det inte på gång exakt nu, så kan du  beställa det, eller klicka igång det. “Förr” så fick man vänta på saker. Världen var inte Always on, den var schemalagd och förbestämd. Nån annan hade bestämt hur din TVkväll skulle se ut. Sen kunde du visserligen kolla på en videofilm och själv bestämma, men det mesta var bestämt. Jag vfick snällt vänta till kl 17:15 för att titta på barnprogrammen när jag var liten. Min dotter kan se det när som helst via svtplay eller youtube.

De unga som växer upp nu gör det i ett mediesamhälle som alltid är påslaget, de behöver inte vänta 1 år för att se tecknat på TV, för det finns hela tiden. Och TV är bara en av många skärmar som kan leverera det jag vill ha. Enligt undersökningen som finns att läsa på siten Mobilsverige.se så konsumerar den som har en smartphone 44 minuter mer media PER DAG än en som inte har en. Så helt plötsligt så finns det ännu mer tid att titta, läsa, dela, prata, lyssna för att allting är påslaget hela tiden, du behöver bara välja vilken kanal, vilket flöde du ska koppla upp dig på och sen är du igång. Och finns det inte ett intressant flöde som är igång, så kan du enkelt sätta igång ett själv, eller hitta ett gammalt.

Det som jag tänker p det är hur det här sättet att förhålla sig till omvärlden: att den är “always on” kommer påverka hur de unga i framtiden vill interagera med sin omvärld. Hur vill man uppleva skolan till exempel? En institution som är schemalagd in i minsta detalj, som i mångt och mycket kan vara långsam i sin förändring och oflexibel. Ses det som skönt att inte behöva välja själv, eller kommer det upplevas som frustrerande. Kan skolan ta till vara på de digitala resurserna på ett bättre sätt? Och då menar jag inte genom att bygga mailsystem och låta eleverna presentera via dator, utan hela tanken på välden. Att allt är på hela tiden. Finns det nåt i det som skolan behöver ta ställning till? Behöver vi ändra på saker eller ska vi fortsätta som vanligt?

Jag har inga färdiga svar på frågorna, men jag tror att saker och ting kommer förändras fort de närmsta åren. Hela digitaliseringen har gått fort, men nu när vi ser hur Internet flyttar från dator till mobil så ändras allt igen. Och här gäller det att hänga med. Vi har inte råd att ha en vuxenvärld som hamnar på digital dekis igen. Vi måste lyfta blicken och se hur de unga uppfattar sin vardag och sen se hur och om vi behöver justera vårt sätt att se på samtiden.

Ibland behöver vi det, och ibland behöver vi det inte.

06/04 2013