Ängdala skolor är en F-9 skola som ligger i Höllviken i södra Skåne. Skolan satsar hårt på IT, i högstadiet får alla elever varsin laptop och i de yngre klasserna har man ständigt tillgång till flertalet datorer. Ny teknik kräver nya lärmetoder men också nya förhållningsätt då det gäller kommunikation. Ängdala Online startades för att öka kommunikationen om och på internet mellan vuxna och elever på skolan och för att ge eleverna bästa möjliga förutsättningar för en trygg tillvaro på nätet. Vidare handlar det om att öka elevernas kunskap och bjuda in till diskussioner om integritet, gränssättning, sexualitet och relationer via internet. Fokus ligger även på s.k. netikett, dvs. vett och etikett på nätet, där arbete mot nätkränkningar ingår.

All personal på skolan är mer eller mindre involverade i projektet men Susanne Bergquist, bibliotekarie, och Jenny Jalvelius, kurator, har lagt grunden och är drivande i flera av delprojekten. En av de viktigaste faktorerna med projektet är att minska klyftan gällande IT-kommunikation barn och vuxna emellan och både kuratorn och bibliotekarien finns alltid tillgängliga på Facebook och i andra sociala medier. Fortbildningsdagar, med rubriker som exempelvis; ”Sociala medier i undervisningen”,” Netikett på Ängdala” och ”Ungas internetvardag” har anordnats där samtlig personal på skolan deltog med stor entusiasm.

Varje år anordnas en föräldraträff där matnyttig information ges och dilemman kring unga och internet diskuteras. Syftet är att utbilda och stötta föräldrar i deras förståelse och tänkesätt gällande sina barns internetanvändande.

Projektet är under ständig utveckling och eventuell vinst av Surfa Lugnt-priset skulle välkomnas för att bjuda in föreläsare, specialister och liknande till en temadag om Unga och Internet som planeras i höst!

/Ängdala skolor

16/01 2013