Jag läser på en löpsedel; ”Barn har falska identiteter på Internet”. Nähä!? Såhär är det. Att registrera sig på ett forum eller att bli medlem i ett community kräver olika grader av registrering. Allt från personnummer, giltig e-postadress och kanske adress och telefon förekommer. Men om jag är 13 år och vill bli 15, om jag heter Anton men vill heta Emil, om jag är man och 49 år men vill finnas på nätet som Sabina 15 år… inga problem.

Flera sajter tillhandahåller generatorer som skapar fullt fungerande personnummer som antingen hör till en levande person eller där den sista kontrollsiffran är korrekt uträknad. Ungarna vet hur man gör men det stora flertalet vuxna vet inte. Vuxenkontraktet hoppas att vi i föräldragenerationen skall ge oss själva chansen att bli proaktiva. Förebygga problem genom att arbeta systematiskt med bred och saklig prevention.

Snart kommer nya larmrapporter, men vi föräldrar ska inte bara lita på löpsedlarna utan vi måste tala med våra barn, eftersom de har den bästa informationen om hur deras situation ser ut. Internet är ett forum för marginaliserade grupper, barn i synnerhet, att uttrycka sig på och därmed har barn också fått mer makt över sin tillvaro. Allas möjlighet att uttrycka sig gör också att det finns mängder av oönskat material på internet, en nackdel vi får acceptera eftersom fördelarna överväger.

Tala med dina barn om Internet. Det är ett viktigt steg på vägen mot en förtroendefull relation och att skapa fungerade överenskommelser om gränser.

Lasse Reuterberg / Vuxenkontraktet

 


15/01 2013