BRIS-akademin erbjuder föreläsningar och utbildningar utifrån BRIS mångåriga kunskap och erfarenhet av samtal med barn och unga.

En aktuell utbildning är just nu Stöd till barn och unga via chatt och mejl som vänder sig till dig som i ditt arbete möter barn och ungdomar, till exempel inom socialtjänsten, skola, hälso- och sjukvård.

Syftet med utbildningen är att bidra till fördjupad kunskap i samtalsmetodik och ge konkreta verktyg i kommunikation med utsatta barn och ungdomar. Den fokuserar på hur man via chatt och mejl kan stödja barn och ungdomar och utgår från barns rättigheter enligt barnkonventionen och belyser betydelsen av ett barnperspektiv samt vikten av att upptäcka barn som far illa.

Utbildningen kostar 3900 kr/person och sker i Malmö 6-7 mars 2013 och i Stockholm 10-11 april 2013.

Anmälan gör du på BRIS-akademins hemsida.

09/01 2013