BRIS, medlemsorganisation i Surfa Lugnt, håller under hösten ett matnyttiga utbildningar om Unga och internet.

Bris akademin
UNGA OCH INTERNET

Malmö 21 november
Växjö 28 november

Ur Innehållet

• Ungas erfarenheter online.
• Internets förutsättningar, som anonymitet och tillgänglighet.
• Risker och möjligheter online.
• Verktyg för att stödja och samtala med unga om internet.
• Teori varvas med praktiska övningar

STÖD TILL BARN OCH UNGDOMAR VIA CHATT OCH MEJL 

Stockholm 20-21 november

Ur innehållet

• Stödjande samtal via chatt och mejl ur ett salutogent perspektiv.
• Chattens struktur, rytm och dialogform.
• Att upptäcka barn som far illa och agera.
• Barns och ungas rättigheter enligt barnkonventionen och betydelsen av ett barnperspektiv.

30/09 2013