thomas_jonsland

Vuxna måste bli mer synliga och tillgängliga på internet, i synnerhet vuxna som jobbar med barn och ungdomar!

När vi på BRIS har tittat närmre på de kontakter vi har och som rör ungas vardag på internet så har det genom alla år varit tydligt hur mycket unga efterfrågat och saknat tillgängliga vuxna på internet. Men det har blivit bättre. I slutet av 00-talet hade barnen och ungdomarna i stort sett bara varandra att tillgå om de sökte stöd och hjälp på internet. Ofta var det stödet alldeles tillräckligt och ovärderligt, men ibland räckte det inte alls eller var direkt dåligt. Sen dess har allt fler vuxna insett att de måste ut på nätet. Det har poppat upp en hel del goda förebilder! Vinnarna av Surfa lugnt-priset är bra exempel på det, men nog är det så att det arbetet ännu bara är i sin linda. Många har fortfarande väldigt mycket att jobba med.

På tal om det måste jag tillåta mig att slå ett slag för BRIS, och på vilket vis BRIS har gått i bräschen för att just vara tillgänglig på internet för barn och ungdomar. Redan år 2001 kompletterades Barnens Hjälptelefon med BRIS-mejlen. Sen dess har alla barn och unga, dygnet runt, kunnat skriva mejl till BRIS, och efter några dagar fått ett personligt svar. Diskussionsforum tillkom 2003. Idag är detta sätt att få skriva av sig och få stöd från jämnåriga – under BRIS noggranna moderering – den allra mest populära stödverksamheten och den verksamhet som används mest. Barnen har dessutom vid utvärdering värderat Diskussionsforum som den allra mest hjälpsamma verksamheten. År 2007 började BRIS-chatten komma igång, där man på samma sätt som i telefonen kan få en personlig kontakt med en vuxen här och nu. Idag är BRIS-chatten på alla sätt likvärdig både telefonen och mejlen. BRIS har dessutom sedan 2010 en speciell sajt med stöd till vuxna om barn – Barnperspektivet.se. BRIS finns också på Facebook, med över 40 000 följare, men används som en ren informationskanal – ingen stödverksamhet äger rum där.

Samtidigt är det förstås så att när det gäller tillgänglighet på internet kan man aldrig slå sig till ro. Det gäller att hela tiden ha spröten ute och fundera på och planera hur verksamheten bör förändras för att vara ännu mer tillgänglig. Om man har barnen som målgrupp gäller det förstås att ha spröten riktade i synnerhet åt det hållet.

BRIS har mycket vunnet genom den naturliga direktkontakt som äger rum i stödverksamheterna. Där får vi veta vad barnen tycker om det vi gör, där kan vi fånga in synpunkter på de olika verksamheterna och behov som behöver tillfredställas.

Just i dessa dagar är BRIS stödverksamheter under betydande förändringar – förändringar som till stor del bottnar i synpunkter som nått oss och behov som barnen beskrivit för oss. Tidigare har det varit volontärer som haft stödkontakter med barn, nu är det anställda socionomer som arbetar med stödverksamheterna. Öppettiderna kommer på kort tid utökas rejält, från tidigare ca 6 timmar varje dag (förutom chatten som alltid varit stängd på helgerna) till tolv timmar varje dag mellan kl. 10.00 och 22.00 – både för chatt och telefon. För chatt och telefon har det också skapats en ny tekniskt lösning, som innebär att man mer flexibelt kan växla mellan att prata och att chatta. Den nya tekniska lösningen innebär också att barnen kan starta ett ”telefonsamtal” direkt från BRIS hemsida.

Personligen blir jag så glad över detta. Över att tillhöra en organisation som fortsätter att vara på alerten, som fortsätter visa framfötterna när det gäller tillgänglighet för unga på internet. Och BRIS kommer också fortsätta att vara mån om att just visa framfötterna. Vi vill gärna berätta för andra aktörer om vårt sätt att vara tillgängliga på internet; hur vi gör, och varför. Både i de nätverk vi ingår i, men också genom föreläsningar och utbildningar. Vi tänker att det vi gör är viktigt och bra, och att andra gärna får inspireras och lära sig av oss. Nyfiken? Hör gärna av dig till BRIS-akademin!

Till dess…

Surfa lugnt!

Thomas Jonsland

Styrelsemedlem Surfa lugnt
Sakkunnig/Utbildare/Utredare BRIS

 

17/09 2013