Amerikanska Pew Internet har gjort en kartläggning om hur amerikaner engagerar sig och pratar om politik i digitala kanaler. En ganska spännande läsning, som gör att jag blir spänd på att se hur de politiska partierna kommer att utnyttja de digitala kanalerna i nästa års val.

Frågan är om vi vill eller inte vill ha den politiska diskussionen i vårt flöde på facebook? Nu är den ju där pga att folk delar artiklar och annat med varandra. Men hur aktiva kan partierna vara där?

Kartläggningen hittar du här.

En annan spännande kartläggning som även den kommer från PEW är hur lärare använder ny teknik i klassrummet. Det skulle vara väldigt spännande att få ta del av en liknande studie fast ur vårt perspektiv. Hur mycket används den nya tekniken i undervisningen. Och hur mycket av den användningen kommer från eget initiativ och hur mycket kommer från organiserade initiativ?

Läs hela rapporten här.

30/04 2013