Gabriella Graflund och Jeanette Karlsson, fältsekreterare på Tjörn. Bild Jonas Emtervall 

Internet väcker åsikter hos många. Sätter vi sedan ihop ungdomar och Internet kommer ännu fler åsikter och fördomar. Fördomar som ofta tillhör vuxenvärlden.

Internet målas upp som en avlägsen värld där våra unga beter sig som de vill och utsätter och utsätts. Hur kan vi som vuxna veta så mycket när så många berättelser vittnar om att vuxennärvaron på sociala medier allt för ofta är obefintlig?

I vårt uppdrag ingår att möta och stötta barn och unga på deras arenor. Där är sociala medier vårt främsta redskap. I starten hade vi en del motstånd och vilket fick oss att se vikten av att bredda kunskap och dialog kring Internet och de faror som massmedia målar upp.

Idag möter vi alla elever i åk 6 och 7 för att prata kring Internet, sociala medier, fördelar, strategier och värdegrund. I dialogen med eleverna fick vi en bild av de konflikter som uppstår med lärare, föräldrar och andra vuxna när de gäller sociala medier och dess betydelse för dagens unga. Vi är därför ute på arbetsplatser och föräldramöten för att prata om betydelsen av sociala medier och hur vi kan mötas utan att fördöma och förakta.

För trots att alla de faror som vi vuxna ser kring Internet så är detta den enda arena där vi låter barn ta ansvar för att hitta strategier och lösningar på de problem de ställs inför. Problem som många gånger kräver en vuxens erfarenhet och kunskap.

Vi hoppas att vi med vårt uppdrag kan bidra med att fler vuxna tar sig ut och tar en självklar plats på sociala medier och ungdomarnas arena.

/Gabriella Graflund och Jeanette Karlsson, Fältsekreterare Tjörn

11/01 2013