En gemensam värdegrund, som skolan ständigt arbetar med, är nyckeln för att förebygga mobbning oavsett om den sker i skolan eller på nätet. Samma regler och värderingar kring hur vi beter oss mot varandra måste gälla oavsett arena, ansåg panelen som deltog i Bris seminarium ”Nätmobbning – vems ansvar?” i Almedalen under tisdagen.

– Det är ett misstag att överlåta normbildningen på nätet till unga. Det är vuxnas ansvar och nätet blir vad vi gör det till. En urspårad diskussion på skolans gemensamma facebooksida är inte en anledning att stänga sidan, utan en möjlighet att lyfta in facebooksamtalet i skolans klassrum för att diskutera vilka värderingar som ska gälla, sa Brit Stakston, författare och debattör inom sociala medier.

Lars Arrhenius, Generalsekreterare på Friends menade att det delvis finns en annorlunda syn på vad man kan göra i skolan kontra till exempel arbetsplatser.

– Det finns någon slags samhällssyn att lite skit får man tåla i skolan. Skulle någon kallas hora på en arbetsplats skulle det vara helt oacceptabelt medan det i skolan kanske inte ens får en konsekvens.

Ann-Charlotte Gavelin Rydman, rektor och vice ordförande Skolledare Lärarförbundet höll med om att värderingsarbetet är viktigt och att skolan måste utveckla strategier för att även lyfta in det i elevernas nätvardag.

– Och värdegrundsarbetet måste vara kontinuerligt hela året och inkludera samtal och diskussioner om nätet och kommunikationen där.

Björn Hultman, ungdomscoach och föreläsare pekade på vikten av att värderingsarbetet börjar tidigt för att förebygga mobbning.

– Redan i förskoleåldern anser jag och skolans personal måste  bli mycket bättre på att hantera mobbning på alla nivåer. Dessutom måste föräldrar i högre grad intressera sig för sina barns liv på nätet.

02/07 2013