Att man ska använda IT som en stor och integrerad del i undervisningsmiljön för äldre elever är nog de allra flesta överens om. Men ibland känns det som att det är försent då, att man i dagens digitaliserade värld behöver finnas med tidigare. Och det finns många bra exempel på det, men oftast när vi på Surfa Lugnt får frågor om att komma ut och föreläsa eller på andra sätt hjälpa och stödja skolorna i att bli mer närvarande i ungas nätvardag, så är det högstadium(6-9) som hör av sig. Kanske för att det är enkelt att se, eller i alla fall förstå vad en ungdom som går på högstadiet gör på nätet, vad de behöver nätet till. Än att se och förstå en 6 årings digitala behov.

Ett bra exempel på en satsning på de yngre och IT är Statens Medieråds nylansering av den fina Nosa på nätet, som är ett pedagogiskt material för att öka mediekunnigheten hos barn i 5-8 års åldern.

Vidare i ämnet så ramlade jag idag över en spännande bloggpost hos omvärldsbloggen som tar upp frågan kring ”varför och hur IT ska användas i tidiga skolår.” Ett  inlägg som berättar om ett forskningsprojekt som tar sitt avstamp i att den digitala världen formar om vår värld, och ger oss nya referensramar och nya möjligheter. Och att i den här förändringen behöver skolledare och pedagoger vara med på tåget. I inlägget står det bland annat:

”Forskarna är särskilt intresserade av att undersöka hur övergången från den traditionella undervisningen och dess kunskapsmål till en mer undersökande, problematiserande undervisning, där lärarna tillsammans utforskar teknikens pedagogiska möjligheter, kan gå till. Vilka möjligheter och vilka problem uppstår när it används i undervisningen? Hur förändras lärares och elevers roller och arbetssätt? Vilken betydelse har politiska riktlinjer och skolledarskap för utvecklingsarbetet? Hur påverkar den fysiska och tekniska infrastrukturen? Vilken roll spelar läroplaner och bedömning? Vilken inverkan har lärarutbildning och kompetensutveckling?”

Ha en trevlig helg önskar vi på Surfa Lugnt, och glöm inte att på Tisdag är det Safer Internet Day, och då kommer den som får årets Surfa Lugnt-pris att utses!

 

01/02 2013