Surf_Academy

Kan vuxna lära sig av barn om Internet? Kan elever lära lärare? Det har vi sett fungera alldeles utmärkt i skolprojektet Surf Academy som Telenor driver. Vi vet ju alla att dagens unga föds med internet och genom smartphones har de nätet i fickan.

Utvecklingen springer iväg och många vuxna – särskilt föräldrar och lärare – känner sig omsprungna av ungdomarna. Samtidigt behöver barn och unga ha vägledning av vuxna under sin uppväxt. Surf Academy har utvecklat ett win-win koncept där eleverna i klass 8 får en utbildningsdag med vuxenperspektiv och sedan utbildar sina lärare. IKT-experter från TÄNK OM går igenom ämnen som Källkritik, Upphovsrätt, Beteende på nätet samt tipsar om bra IT-verktyg för skolan. Surfa Lugnt är med och pratar om föräldrarelationen och Google vässar elevernas sökkunskaper.

Sedan kommer det nya: Eleverna utbildar sina lärare! Då händer det saker: Lärarna kan släppa prestigen att eleverna kan mer om tekniken, eleverna växer med sina presentationer och i många skolor har man sett på internet på ett nytt sätt efter detta. Att använda det goda men vara klok nog att undvika det destruktiva.

I Almedalen i somras föreläste två av Surf Academys internetambassadörer Kim Karlsson och Jonatan Stridh från Erlaskolan i Norrköping för publiken om nätet. Se tidigare bloggartikel. De ställde också frågan ”Vem guidar vem på nätet” och visade på skrämmande exempel där vi vuxna är dåliga förebilder för de unga. En viktig tankeställare. Med Surf Academy bidrar vi från Telenors sida i arbetet med att minska den digitala klyftan. Vi är också aktiva i Surfa Lugnt därför att vi tror att Surfa Lugnt har en viktig uppgift i att hjälpa vuxna förstå ungas nätvardag.

Johnny Gylling
CSR-samordnare på Telenor
Styrelseledamot i Surfa Lugnt

05/09 2013