Under lång tid har det brottsförebyggande arbetet i Karlskrona varit framgångsrikt, mycket tack vare ett väl utvecklat samarbete mellan polis, kommun och lokalt näringsliv. Ett exempel på detta är de nattvandrande föreningarna, som har betytt mycket för tryggheten på fredags och lördagskvällar på stan.

Nu finns dock en ny arena där barn och unga vistas: nätet. Via sin mobil eller dator chattar, sms:ar, umgås, spelar och publicerar man delar av sitt liv på sociala medier. Detta är i grunden något positivt, som vi bejakar. Vi vet dock att dessa verktyg och arenor också kan användas för mobbning och kriminella handlingar.

Närpolisen i Karlskrona har i fler år föreläst i skolor om internet och om de farligheter som barn och unga kan råka ut för: mobbning, grooming, sexuella trakasserier, bedrägerier med mera. Tillsammans med Surfa Lugnt och Telenor inledde man för två år sedan ett gemensamt arbete med gemensamma föreläsningar, där Polisen visar på de faror som lurar och Surfa Lugnt står för den verktygslåda som föräldrarna har att använda sig av.

Det är viktigt att även de vuxna finns på samma arenor som barnen. Inte för att censurera, utan för att engagera sig i barnens vardag och vägleda dem framåt. I dagens välutvecklade tekniksamhälle är denna form av nätvandring väl så viktig som nattvandringen.

/Anders Wiklander, Närpolischef Karlskrona

 

17/01 2013