Efter att uppdrag granskning på ett mycket drabbande och effektivt sätt visat hur (framförallt) kvinnor blir utsatta för sexistiska och hatiska kommentarer när de säger vad de tycker eller bara utför sitt yrke så har debatten kring näthatet tagit fart.

Till Surfa Lugnt kommer frågorna från vuxna som är oroliga för ungas inblandning och utsatthet när det gäller näthat. När jag varit på skolor och föreläst så kommer frågorna direkt om näthatet. Men jag märker att frågorna och oron egentligen handlar om nätmobbning, bara att den intensiva debatten gjort att vi bytt ord för vad vi menar. (Lite som att man nu hellre pratar om unga och sociala medier än unga och Internet. Trots att det egentligen är samma sak man menar.)

För att göra det hela lite tydligare så tänkte jag försöka mig på att definiera näthat och nätmobbning. Kom gärna med era tankar om detta, så kan vi tillsammans komma fram till bra och tydliga definitioner som gör att vi är många som agerar och reagerar utifrån samma grund. Så man kan säga att de definitioner jag nu skriver är ett första utkast, som jag mer än gärna skriver om för att de ska bli så bra som möjligt.

Näthat: Kränkningar och/eller hot mot din person från personer du ej känner, eller har i din närhet. Kränkningarna och hoten startas ofta av ett publikt framförande/blogginlägg/kommentar. Tar sig sällan uttryck utanför nätet.

Nätmobbning: Kränkningar och/eller hot mot din person av personer som du känner eller har i din närhet. Kränkningarna och hoten sker upprepade gånger och har i de allra flesta fall skett även utan för Internet.

Så att ha människor som går i ens skola som upprepade gånger skriver kränkande saker till en på Internet är inte Näthat, utan snarare nätmobbning. Då de förmodligen finns en koppling till situationen i skolan, och lösningen kräver en samlad insats både från skolan och föräldrarna för att komma åt de upprepade kränkningarna.

Men om man däremot skriver ett blogginlägg som folk man inte känner reagerar starkt på och skriver mängder av kränkande kommentarer är då (enligt min definition) inte nätmobbning utan näthat. Och har (förmodligen) inte en koppling till situationen i skolan, och behöver andra åtgärder för att lösas än de som används för att lösa en mobbningssituation.

Varför det viktigt att definiera detta? Jo för att de olika problemen kräver olika infallsvinklar och olika lösningar. Vilket gör att man kanske sätter in fel åtgärder som kan förvärra eller förlänga utsattheten. För att så effektivt som möjligt komma fram till fungerande lösningar så är det sista vi behöver begreppsförvirring.

Ser man till den offentliga debatten om näthat så verkar det dessutom som att det är fler vuxna som utsätter och blir utsatta för det. Vilket inte primärt gör näthatet till ett problem kopplat till Unga och Internet. I alla fall inte på kort sikt, men på lång sikt behöver vi hitta fungerande förebyggande och akuta strategier för både näthat och nätmobbning riktat mot unga.

För som man säger: ”Barn gör inte som vi säger, utan som vi gör.”

26/02 2013