Vi den informativa siten/bloggen Netnanny så snappade jag idag upp det här inlägget, som presenterar nya slutsatser om unga och utsatthet på nätet. Inlägget är ett pressmeddelande från EU kids Online

Och det visar sig att barn och unga är bra på att själva komma igång med motverkande insatser när de är eller på väg att bli utsatta. Det visar även att flickor tar mer anstöt at sexuellt relaterade bilder/texter/kränkningar.

Barn använder ofta en eller flera motverkande strategier samtidigt, och de som kommer igång med att ”skydda” sig blir oxå¨bättre på att tänka förebyggande i framtiden. Man kan även se att lärarna verkar överlag vara för dåligt pålästa inom ungas vardag på nätet för att kunna vara det stöd som man skulle önska. Min tolkning av det är att det fortfarande talas för lite om ungas Nätvardag ute på skolor. Tror det verkligen skulle behövas en nationell utbildningssatsning för detta! För hur ska det bli när 1 till 1 är fullt utvecklat om pedagogerna inte har kunskaper i ungas digitala liv!?!

Men även se på hur kan man samordna och sjösätta en utbildningsinsats gällande föräldrar. Vem har det på sitt bord?

Rekommendationer för att öka barns motståndskraft på nätet

• Lär barnen att använda förebyggande motstrategier, som att radera meddelanden och blockera avsändare. Denna utbildning bör ske både i formella och informella sammanhang, som hemmet och skolan.

• Fokusera på att hjälpa barnen att hantera psykologiska problem och att öka deras självförtroende.

• Uppmuntra internetanvändning bland vuxna. Det visar sig att föräldrar som själva är aktiva på nätet har större självförtroende och möjligheter att hjälpa sina barn på nätet.

• Lärares stöd tycks inte uppmuntra till säker nätanvändning, möjligen därför att många lärare känner sig osäkra när det gäller nätet. Lärare behöver därför öka sin digitala kompetens avseende just faror på nätet.

Läs hela blogginlägget, med länkar här.

10/01 2013