Olof Bjurö

Vi svenskar är inte lika medvetna om säkerhetsriskerna när vi använder smarta telefoner och surfplattor som när vi använder dator. Det visar en färsk konsumentundersökning som nyligen presenterades av Post- och telestyrelsen (PTS).

Det är viktiga signaler som vi alla behöver ta till oss, eftersom vi är många som dagligen använder våra smartphones och surfplattor. En del kanske har invändningar och tycker att den här typen av undersökningar skrämmer bort oss från att använda nätet, att det blir för mycket fokus på hot och risker. Det tror inte jag.

Istället tror jag att rapporter av det här slaget gör oss mer medvetna om riskerna och att det ger oss förutsättningar att öka vår kunskap om hur vi ska skydda oss så att vi kan fortsätta maila, betala räkningar, surfa och allt vad vi nu gör på nätet – men säkrare, klokare.

Detta synsätt går igen i vårt arbete med Surfa Lugnt, där PTS varit med sedan starten.

Inom Surfa Lugnt lyfter vi fram det positiva med internet, men också fallgroparna. Internet ger oss fantastiska möjligheter till utbildning, arbete, kommunikation (listan kan göras lång), samtidigt som vi också behöver prata om baksidorna som exempelvis mobbning och kränkningar.

Att visa på möjligheter och risker på samma gång är varken motsägelsefullt eller kontraproduktivt – tvärtom ger det oss en bättre bild och ökar vår kunskap om hur vi använder internet, exempelvis uttrycker oss i sociala forum och hur det påverkar oss i vår vardag.

Inom Surfa Lugnt arbetar vi brett med många olika aspekter av internet med fokus på barns och ungas internetanvändning. En av de mer konkreta sakerna som jag vill lyfta fram i det arbetet är ett antal goda råd och tips till vuxna för att öka delaktigheten i barns och ungas nätvardag. Kika gärna på de råden, de är både enkla och konkreta, och är i sig ett gott exempel på hur vi tillsammans kan arbeta för att bli klokare på nätet.

Olof Bjurö

Rådgivare/stf avdelningschef på Post & Telestyrelsens (PTS), konsumentmarknadsavdelningen och styrelsemedlem i Surfa Lugnt.

 

04/10 2013