IT i skolan har debatterats flitigt på sistone. Sverige tillhör visserligen världstoppen bland IT-nationer men inom skolan finns det möjligheter till förbättring. Enligt undersökningen Att vara lärare i dagens mediesituation (2010) har sju av tio lärare behov av fortbildning för att hantera frågor om integritet, säkerhet och källkritik på internet.

Telenor Surf Academy utgör en del av Telenors samhällsansvar och syftar till att skapa förståelse för internets roll i kunskapssamhället samt visa på alla de positiva sidor som finns med internet likväl som att skapa medvetenhet och dialog kring de risker som finns.

I projektet utbildas elever till internet-ambassadörer och blir lärare åt sina lärare. Vår utgångspunkt är att det finns en klyfta mellan de som föds in i det digitala samhället och den generation av föräldrar och lärare som inte känner sig lika hemma med mobilen och internet. Under en utbildningsdag på Telenor får eleverna chansen att vässa sina kunskaper ytterligare genom expertundervisning i bland annat sociala medier, källkritik och upphovsrätt. Eleverna återvänder sedan till sin skola för att undervisa sina lärare.  Vi hoppas också att de elever som genomgår vår utbildning får chansen att utbilda sina skolkamrater. På så sätt involverar vi både elever och lärare i internets många fördelar samt roll i skolan.

En positiv bieffekt av projektet är att många av de lärare som utbildats av sina elever samtidigt upplever att de får en inblick i vad eleverna gör på nätet, och att det blir ett lyft för eleverna att få undervisa i något som de är bra på.

Sedan starten 2011 har vi utbildat ca 150 internetambassadörer i ett 15-tal kommuner. Vår ambition är att inspirera till nytänkande i skolan genom att fortsätta sprida Telenor Surf Academy i Sverige. Genom vårt engagemang hoppas vi att vi bidrar till ett ökat intresse för IT i skolan, och till att bygga broar mellan lärare och elever.

/Telenor

18/01 2013