Nuförtiden finns ju allting på internet brukar vi vuxna och äldre säga. Det uttrycket hör säkert många ungdomar varje dag, men jag tror inte att de förstår varför vi vuxna och äldre ojar oss över Internet på det viset. För ungdomarna har ju internet alltid  funnits, så länge de har levat.

ULVIS förstår båda målgrupperna och är en verksamhet där ungdomar lär vuxna att använda Internet. Undervisningen sker på deltagarnas modersmål och syftet är hjälpa vuxna att  komma in i internetsamhället.

ULVIS-eleverna, som utgörs av vuxna och äldre personer, vet att ungdomarna kan internet och deras modersmål, och på så vis kan förklara hur saker och ting på nätet fungerar så att de förstår.

Självklart behöver ungdomarna lära sig vuxenpedagogik, men de har också insett att de har fått en bra chans som de kan växa med. Ungdomarna drivs säkert av olika motiv,  men en sak har de gemensamt och det är att de har fått arbete för första gången. Många av dem har talang för pedagogik och de utvecklar sina förmågor hela tiden.

ULVIS hjälper dem som behöver det mest. Till exempel hjälper en av våra ungdomar nyanlända flyktingar att mejla till skolor, förskolor och hålla kontakt med övriga institutioner i samhället. Eftersom han inte hinner hjälpa alla som ber honom kommer dessa vuxna till ULVIS för att lära sig använda internet själva, där han får möjlighet att undervisa dem. Vi når fler och fler varje  dag!

/Stojka Lakic, Verksamhetssamordnare
ULVIS Unga Lär Vuxna Internet på eget Språk

18/01 2013