Idag kan man läsa att en ung flicka tagit livet av sig och att orsaken bakom detta kan vara att hon blivit utsatt för kränkningar på nätet. Innan vi vet vad som har hänt ska vi alla vara försiktiga med hur vi pratar om detta. Vad som är klart är dock att en ung människa inte finns bland oss längre.

Ingen skall behöva utstå sådana kränkningar att hen ens funderar på att ta livet av sig. Ingen ska behöva känna sig rädd att gå till skolan eller känna sig nervös för att logga in på nätet. Ett helt samhälle är i chock och sorg. En familjs liv är slaget i spillror.

Jag vill inte alls spekulera i eventuell skuld. Men jag vill att vi alla som arbetar med barn och unga tar detta som en väckarklocka, att det är oerhört viktigt att vi aldrig glömmer bort Internet i vårt förebyggande arbete. Att vi aldrig glömmer bort att kartlägga hur unga har det på nätet för att på bästa sätt finnas där som närvarande vuxen. Vi har ett vuxenansvar att se till att unga har ett tryggt och säkert liv. (Och här skriver man oftast att det gäller både på nätet och utanför, men i ungas liv är de både en och samma. Därför måste vår strategi vara att inte dela upp det. Utan möta unga i deras vardag.)

Det är viktigt att  organisationen i tex skolan hänger med och kan utvecklas i takt med tekniken, men även att juridiken kan följa med. Det är ofta jag möte på ex socialtjänst el fältare som inte får vara på digitala arenor för att möte unga.

Och om det skulle vara sant att skolan visste om mobbningen, men inte agerade så är det skandal. Och det är då tyvärr inte första gången som vi får höra historier om att vuxna visste om utsatthet men inte gjorde nåt, och att man såg utsattheten utanför nätet, men inte hade kunskap, tid, intresse för att även kunna se den online.

En annan viktig aspekt i detta är att alla vi som arbetar med unga och nätet gör vårt allra yttersta för att presentera en så sann och riktig bild av hur ungas liv på nätet ser ut. Så att vuxna i ungas närhet kan basera sina insatser på fakta, och inte på antaganden eller skräckhistorier som är till för att driva sina egna frågor, eller sälja fler föreläsningar och utbildningar.

Vi har alla ett ansvar för att lägga en bra grund för ungas liv. Oavsett om det livet sker framför skärmen, på bussen eller i skolan.  Vi på Surfa Lugnt tänker nu jobba ännu hårdare för att få ut mer information om unga och Internet så att skolor och föräldrar får mer mer kundkap, så att vi inte ska behöva läsa om sånt här igen.

Vi har ett stort ansvar. Vi är vuxna. Vi är dom som ska leda unga vidare i deras liv. Vi är inte dom som ska skrämmas och vilseleda. Eller blunda och titta bort.

Jag vill starta den förändringen nu. Är du med?

12/03 2013