halmstad

Var med och agera mot nätkränkningar!

Vår resa mot att främja lika rättigheter och förebygga nätkränkningar drog igång för exakt ett år sedan.  Resultat av ungdomsenkäten (Lupp) och influenser från media öppnade våra ögon. Både massmedia och luppundersökningen som genomfördes i år 8 och år 2 på gymnasiet indikerade att nätet var ytterligare en arena där kränkningar var vanligt förekommande och att det fanns ett behov av en satsning. Lupp till handling blev starten på ett projekt som kom att bryta ny mark inom Halmstad kommun.  Eftersom unga är de verkliga experterna när det gäller digitala medier och den livsvärld som omger dem, var de med och utformade och visade riktning för kommande insatser. Med utgångspunkt ur samtalsintervjuer gav unga bland annat följande exempel.

halmstad2

Från ord till handling

Stegen mot ett vaket och medvetet nätanvändande för elever, pedagoger och föräldrar blev vår huvudsakliga ambition inom projektet Lupp till handling. Vuxna såväl som elever behöver ges kunskap och verktyg för att hantera och reagera mot kränkningar som sker via sociala medier. Målet är nolltolerans mot alla sortens kränkningar, vägen dithän kommer vi genom de demokratiska värden samt kunskapshöjande och deltagarorienterade elevaktiviteter, pedagogfortbildning och föräldrainformation. Under detta läsår har elever getts strategier för hur de ska hantera och agera schyssta nätanvändare och bli mer kritisk tänkande. I samverkan med externa kulturarbetare har vi genomfört skapande workshops och verkstäder i 142 klasser i årkurserna 4-9.

halmstad3

Detta kallar vi för praktisk demokratisk träning, då vi använts oss av drama, foto, film, bild, litteratur och scenkonst. Målsättningen är att de olika uttrycksmedlen ska synliggöra och bana väg för ett schysst och medvetet nätanvändande hos elever och skolpersonal. Samtidigt som pågående elevaktiviteter gjorts har vi genomfört fortbildningar i hur skolpersonal kan inbegripa och hantera detta viktiga arbete i skolornas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Eftersom föräldrar har en viktig betydelse i denna förändringsprocess har föräldrainformation kring sociala medier och förhållningssätt getts till föräldrar. Responsen från alla tre målgrupper har varit oerhört positiva.  Lupp har därmed gått från ord till handling.

/Elisabeth Hallén och Azra Vodenicarevic, Halmstad kommun
Lupp till handling

Rösta på Halmstad kommun här!

10/01 2014