Illustration: Cecilia Birgerson Nordling.

 sexuell-exploatering-samlingsbild-SNURRAN

 

Nätet är en del av allas vardag

Det har varit många historier i media om negativa händelser på nätet som i flera fall lett till allvarliga och fruktansvärda konsekvenser. Det är givetvis inget annat än tragiskt och oacceptabelt men vi måste när vi tänker på det komma ihåg två saker.

Det första är att nätet är en del av allas vår vardag där det händer massa saker varje dag och en övervägande del av det är positivt. Unga träffar nya kompisar, spelar, umgås, hittar kärleken, tipsar varandra om musik.

Det andra viktiga är att nätet i sig inte är farligt. Det är enskilda människor som står för problemen som händer på nätet. Om vi ska komma åt roten till problemet funkar det inte att bara tala om för unga hur de ska skydda sig på nätet. Det är minst lika viktigt att fokusera på förövarna, eller ännu hellre de potentiella förövarna. De som inte vet var gränsen går för vad som är okej eller hur man är schyst.

På uppdrag av Ungdomsstyrelsen

Det var med de tankarna vi gick in i uppdraget som vi fick från Ungdomsstyrelsen för drygt ett år sen. Att ta fram innehåll som skulle förebygga att unga blir utsatta för sexuell exploatering via nätet och andra interaktiva medier.

Det har varit ett intensivt, roligt och lärorikt år och vi känner oss både stolta och glada när vi ser resultatet idag. Ett innehåll som till stor del bygger på ungas egna erfarenheter och berättelser. Under arbetets gång har vi både träffat unga och utgått från de berättelser och frågor som kommer in till oss varje dag. Vi hoppas att det nya material vi tagit fram kan vara både till hjälp för den som känner sig rädda efter att ha blivit hotad på nätet som till inspiration för den som ska gå på första dejten med någon som hen träffat på nätet.

För att innehållet ska vara lätt för alla att ta till sig har vi jobbat med att presentera det på ett enkelt sätt. Vi har gjort flera bildspel och i de texter som vi har tagit fram har vi jobbat mycket med att försöka vara konkreta och raka genom exempelvis punktlistor.

Vad gör UMO?

UMO fick uppdraget för att vi är en sajt som unga hittar till. UMO är en nationell sajt som bekostas av alla Sveriges landsting och regioner. Vi har i dagsläget drygt 500.000 besök i månaden. Samtidigt är innehållet på UMO kvalitetssäkrat i flera led av personer med olika perspektiv. Vi har sedan starten 2008 jobbat med att försöka möta alla unga på lika villkor.

Även om vårt innehåll riktar sig till en ung målgrupp hoppas vi också att det ska kunna vara användbart för vuxna som har kontakt med unga. För lika viktigt som vi försöka lyfta att det är att berätta när man blivit utsatt för något är det att den unga som verkligen gör det får ett bra bemötande. Vi vuxna måste bli bättre på att ta emot, stötta och hjälpa istället för att döma, förfasas och lägga skulden på den som blivit utsatt.

Gå gärna in och titta på innehållet om nätet på UMO, www.umo.se/natet, och kom med feedback! Vi vill gärna fortsätta utveckla materialet!

/Åsa Sandler, redaktör UMO.se

Rösta på UMO här!

15/01 2014