Här gästbloggar Lotta Zetterqvist på Tjejzonen. Tjejzonen vann Surfa Lugnt-priset 2014.

Lotta Zetterqvist tjejzonenNär Tjejzonen fick Surfa Lugnt-priset 2014 var det för vårt engagemang och stöd online till unga tjejer som dagligen handskas med svåra livsfrågor. Att få Surfa Lugnt-priset är, förutom ett välbehövligt ekonomiskt tillskott, ett fantastiskt erkännande för vår verksamhet. Vi har arbetat med att bemöta tjejer och unga kvinnor i nästan tjugo år och håller oss i framkant genom att följa tjejernas behov och önskemål. Vi vill finnas där och när tjejerna behöver det vilket för många år sen ledde oss in på att utforska nätets möjligheter till kommunikation och medmänskligt stöd.

Allra senast har detta förhållningssätt resulterat i lanseringen av gruppchatter, ett forum på nätet där tjejerna möts för att dela erfarenheter och peppa varandra. Samtalen modereras av Tjejzonens Storasystrar, volontärer. Det är ett unikt projekt i samarbete med World Childhood Foundation.

Liksom Surfa Lugnt vill vi på Tjejzonen lyfta fram de positiva möjligheter som nätet ger, något som ofta glöms bort när rädslan för det okända och hotbilder målas upp. Mobbing och sexuella trakasserier är liksom andra former av övergrepp alltid oacceptabla, oavsett om de äger rum on- eller offline. Det är viktigt att komma ihåg att det som sker på nätet är en spegling av sådant som också förekommer i den fysiska verkligheten.

Det är ett faktum att barn och unga är på internet idag, det är en integrerad del av deras liv. Därför måste vi vuxna också finnas där om vi vill möta dem och vara till stöd. Det kan vara jobbigt för vuxenvärlden eftersom vi där inte har något annat val än att förhålla oss lyssnande. Blir hen inte bemött som hen önskar är det bara att logga ut. Här har vi alltså inget annat val än att utgå från barnperspektivet, vilken fantastisk skola! Vår erfarenhet är också att de möten som möjliggörs tack vare anonymitet och låga trösklar i så många fall hjälper till att skapa ökat handlingsutrymme och därmed egenmakt. Länge leve nätet!

Lotta Zetterqvist, verksamhetschef på Tjejzonen

03/02 2015