På den nya svenska webbplatsen Teacherhack.com finns lektionstips och texter med exempel på hur kursplanerna i läroplanen Lgr 11 kan kopplas till en digital samtid.

Bakom projektet, som heter Hacka läroplanen! och som finansierats av internetfonden, finns läraren Karin Nygårds och processledaren Terese Raymond.

På webbplatsen Teacherhack.com erbjuder de lektionstips för samtliga 20 ämnen i läroplanen som anknyter till innehållet i Lgr 11. Vad sägs om lektioner som ”Den som är utan skuld, skriver den första tweeten” eller ”Vad kostar mobilen?”?

Skaparna tycker att det är viktigt att lärare hittar den digitala dimensionen i alla ämnen eftersom skolans innehåll ska avspegla en digital samtid.

Läs mer om projektet på internetfonden.se eller kolla lektionstipsen på Teacherhack.com.

01/09 2015