Här bloggar Petra Karlsson, biträdande rektor för ekonomiprogrammet på Polhemsskolan i Lund:

Lugnet har nu lagt sig över skolan efter skolavslutning och reflexionen tar plats. Och jag vill gärna lyfta fram en viktig händelse 2015 – Polhemsskolan med elevkår vann Surfa Lugnts pris 2015 med 25 000 kr i prispeng! (se film här)

Petra_Karlsson

Petra Karlsson

Polhemskolans elevkår fick på Safer Internet Day 10 februari i livesänt event i riksdagen ta emot Surfa Lugnt-priset 2015 för sitt arbete mot nätkränkningar, – främst appen secret. Priset ledde till väldigt mycket publicitet både för Isa och Linnea som var ordförande respektive verksamhetschef i elevkåren och för skolan. Allt detta för att elevkraften på skolan visade sig vara en ännu större kraft än vi hade förstått!

I början av läsåret fick skolledningen via elever, elevhälsa och lärare nys om en app som hette secret där elever hängdes ut med bild och ord. Vi såg instagramhändelserna i Göteborg framför oss och gick igång direkt! Vad skulle vi göra? Hur kunde vi få stopp på denna app? Såklart tänkte vi vuxna i vuxna tankebanor, det var då vi insåg ”Hur kan vi involvera eleverna och elevkåren i detta?”!

Resultatet blev elevkårens event ”Polare på Polhem” som elevkåren arrangerade och vi vuxna hjälpte till att planera. Och vilket event det blev! Appen secret dog och sammanhållningen på skolan blev ännu bättre, alla ÄR polare på Polhem!

Vill gärna dela några korta reflexioner hur vi som skolledare, lärare och vuxna kan arbeta med eleverna för att minska (nät)kränkningar – med ” bygga relation” som grunden för det mesta. Om det finns goda relationer mellan vuxna och elever i skolan så finns det goda förutsättningar för att jobba aktivt mot kränkningar. Att ta eleverna, deras synpunkter och idéer på allvar är också avgörande. Att involvera elever på olika sätt är avgörande – med ett aktivt värdegrundsarbete bland personal och elever en nyckel. Jag visste att elevkraften var stor men det är först efter detta läsår jag v e r k l i g e n har fattat hur stor den är!

Eventet som ledde till Surfa Lugnt-priset var bara början på ett fantastiskt elevkårsarbete med fokus på att olikheter är bra. Hur förvaltar man och utvecklar detta arbete? Nu jobbar vi med den nya elevkårsstyrelsen och vi har redan bestämt att det blir ett event i början av hösten, ”Polare på Polhem”, för att ”skola in” de nya eleverna i vad det innebär att vara polare på Polhem.

Vänliga hälsningar,

Petra Karlsson