9 februari uppmärksammas ”Safer Internet Day” i över 100 länder världen över. Surfa Lugnt deltar genom att hålla ett webbsänt seminarie och dela ut det årliga Surfa Lugnt-priset. Men vad är Safer Internet Day?

Safer Internet Day startades som ett projekt inom EU 2004 och har nu vuxit så mycket att dagen firas i över 100 länder. Syftet med dagen är att främja en säker och ansvarsfull användning av internet och digitala medier, speciellt bland barn och unga.

Eventet drivs av EU-nätverket Insafe där Statens medieråd är Sveriges representant. Varje år har Safer Internet Day ett tema och i år är det ”Play your part for a better internet” genom vilket man vill uppmärksamma att vi alla har en roll att spela för att internet ska bli ett bättre ställe.

Surfa Lugnt och Safer Internet Day

Surfa Lugnt deltar i Safer Internet Day genom ett webbsänt seminarie där våra partners berättar hur de arbetar för att skapa ett bättre internet, samt genom att vi deltar i ett gemensamt Twitterutskick, ett så kallat Thunderclap, den 9 februari.

Läs mer på saferinternetday.org.