cs språket

Sättet att kommunicera på nätet och via sms har inneburit ett mer ledigt och vardagligt språk än tidigare. Som förälder eller lärare kan man vara rädd för att barn inte lär sig standardspråket, vilket kan leda till problem i framtiden om barnen inte kan uttrycka sig på ett korrekt sätt. Den oron är ofta obefogad då barn är medvetna om och när de kan använda olika språk, det är sammanhanget som avgör. Samtidigt skriver ungdomar mer nu än de skulle gjort om de inte hade haft nätet.

Ungas språk på nätet har också utvecklats för att kommunikationen på nätet ska bli så snabb som möjligt. Det går helt enkelt snabbare att skriva en kortvariant av ordet eller meningen. Här är några vanliga uttryck:

asg asgarvar
asså alltså
cs ses
d det
dd du då?
e är
iaf i alla fall
iofs i och för sig
lixom liksom
lr eller
m8 mate (engelska för kompis, polare)
ngt något
o och
oxå också
p&k puss och kram
ql kul
sl småler
vgd vad gör du?
tebax tillbaka
wtf what the fuck
3vligt trevligt
å och

Ibland byts bokstäver ut mot siffror ”E” blir ”3”, ”A” blir ”4” och ”T” blir ”7”. Det finns fler exempel och texterna kan för en utomstående bli kryptiska.

För att understryka något så används en hel del smileys, här är några av de vanligaste:

:-) Ler
;-) Ler och blinkar
:-D Ler stort
:-( Ledsen
:-P Ler och sträcker ut tungan
:-O Förvånad

Här hittar du en mer utförlig lista med nätets olika smileys!

23/11 2009