I dag upplever många vuxna att de inte alltid hänger med kring hur internet fungerar som social mötesplats. Det påverkar deras intresse och engagemang, men kan också göra att unga inte vänder sig till vuxna om de stöter på problem som är internetrelaterade.

Surfa Lugnt-medlemmen Com Hem stöder Surfa Lugnts arbete med att höja vuxnas kunskap om barns och ungas vardag på nätet. Som en del av detta stöd har Com Hem har låtit utbilda sina anställda till volontärer som kan komma ut och föreläsa i klassrummet, på föräldramötet eller för en grupp lärare om nätets möjligheter och även om riskerna med det. Föreläsningarna kan anpassas beroende på målgruppen: vuxna i barns närhet; såsom lärare, föräldrar, skolledare. Likväl som en föreläsning direkt riktad till dem de handlar om – nämligen barnen och ungdomarna själva.

Föreläsningarna är kostnadsfria och finns på flera orter i landet:

 • Stockholm
 • Härnösand
 • Linköping*
 • Norrköping*
 • Nyköping*
 • Örebro*
 • Västerås*
 • Uppsala*
 • Gävle*
 • Sundsvall*
 • Umeå*

(* innebär begränsade möjligheter)

Är du och din skola intresserad av att någon av våra Surfa Lugnt-volontärer kommer till er?

Kontakta i så fall Com Hem via denna e-postadress eller 

Ellinor Bjennbacke
Public affairs manager Com Hem
Telefon: 076-801 00 88
E-post: Ellinor.Bjennbacke@comhem.com

Sandra Olt
Projektledare Surfa Lugnt
Telefon: 070-745 36 83
E-post: sandra@surfalugnt.se

07/11 2017

,