Den 5 februari är det Safer Internet Day: ett EU-initiativ som syftar till att främja ett säkrare internet och som sedan starten uppmärksammats i en lång rad länder och av många företag och organisationer. Safer Internet Day initierades redan 2004, året innan Youtube grundades och tre år innan vi hade lärt oss vad Facebook var. Med allt som hänt sedan dess torde behovet av att få internetanvändare att bli risk- och säkerhetsmedvetna knappast ha blivit mindre. Ändå är engagemanget för, och den kommersiella kraften bakom, Safer Internet Day relativt litet i Sverige idag. Hur kommer det sig?

Förhoppningsvis har Safer Internet Day bara drunknat bland alla andra temadagar, med fokus på kanelbullar och annat livsviktigt. För behovet av kunskap är fortfarande stort, kanske till och med större än någonsin. Inte minst när det kommer till barns- och ungas internetanvändning.

På Surfa Lugnt ser vi det i de många frågor vi får från föräldrar och andra vuxna; kunskapen om hur internet faktiskt funkar är ofta ganska liten, och oron för barnens säkerhet och välmående stor. Vi ser det dessvärre också i den offentliga debatten om internets för- och nackdelar, som vi upplever alltför ofta bedrivs med polariserande, känslomässiga och inte sällan dåligt fakta-underbyggda argument.

Safer Internet Day-kampanjens slogan i år är ”Tillsammans för ett bättre internet”. Det är en uppmaning till oss alla att med gemensamma krafter göra vad var och en av oss kan för att skapa ett bättre internet för alla, med särskilt fokus på barn och unga.

Vi är övertygade om att det vi vuxna kan och faktiskt måste göra för att bidra till en positiv och konstruktiv diskussion kring ungas nätanvändning är dels att lära oss själva mer av det vi inte kan om Internet, men också att byta perspektiv och prata mer med barn än om barn och vad de gör på nätet. Släpp taget om föreställningen att det är du som är vuxen som ska lära barn hur saker är och fungerar – lyssna istället för att berätta. Barn är experter på det de gör och vill oftast visa om du låter dem!

Gör till exempel något av det här redan idag:

    1. Gör som unga, lär dig något nytt på youtube. Till exempel om hur internet fungerar här.
    2. Gå en lektion om säkerhet på internetkunskap.se.
    3. Kolla in Statens medieråds material om källkritik.
    4. Lär dig om hur informationspåverkan på nätet funkar på MSBs webb om din säkerhet.
    5. Lyssna på när Surfa Lugnts ordförande Karin Nygårds gästar IT-säkerhetspodden.

 

04/02 2019