Fråga:

Vi har en föräldragrupp där barnen är mellan 10-15 år. 80 % av föräldrarna i gruppen kollar barnens mobiler då och då. Jag känner mig inte ok med detta då det känns som att jag kränker mitt barns rättigheter till ett privatliv. Men vet inte hur jag ska försvara mitt ställningstagande inför de andra föräldrarna. Vad säger lagen? Om det är tex nätmobbing som försiggår och mitt barn kan vara inblandad, bör jag då kolla hens mobil? Jag är egentligen emot det och vill istället ha en dialog med mitt barn men det känns som att de andra föräldrarna tycker att jag är oansvarig och ”blåögd”.


Expertens svar:

Hej,
Stort tack för ditt mail!
Vi vill först börja med att tacka för att ni diskuterar dessa viktiga frågor och för att du kontaktar oss.

En förälder har generellt rätt rent juridiskt att kolla sitt barns mobiltelefon eller dator. Med det sagt är det däremot viktigt att inte glömma barnets rätt till integritet och privatliv.
Vi rekommenderar sällan att en förälder ska använda detta tillvägagångssätt för att ”ta reda på saker” om sitt barn utan att istället verka för en bra dialog där barnet känner att hen kan komma till sin förälder och prata.
Barn har dessutom ofta flera konton vilket gör att föräldrar inte alltid kan veta vad som händer. Att snoka eller kränka barnets privatliv kan ofta ha motsatt effekt i vår erfarenhet.

Väl inne på juridiken kan det också sägas att en förälders skadeståndsansvar för sitt barns brott träder in oavsett om du har haft uppsikt över telefonen eller ej då detta är ett strikt ansvar. Det finns alltså ingen möjlighet att undgå skadeståndsansvar för det fall att barnet begått ett brott.

Lycka till och tack igen för din viktiga fråga!

Vänligen,
Ängla Eklund

06/11 2018