Liljeborgsskolan i Trelleborg använder man sig av Internet för att underlätta i språkundervisningen. Man jar helt enkelt byggt ett verktyg som eleverna kan komma åt när som helst under dygnet, via internet, och på så sätt kunna plugga och/eller fördjupa sig när de vill. Läraren Catrin Arildsson, som är initiativtagare till detta säger att idéen föddes efter att ha hört bortförklaringar om glömda böcker en gång för mycket. Nu kan man inte glömma sina böcker för det finns inga.

Är detta vägen för framtidens skoan? Att följa samhällsutvecklingen mot ett dygnet runt och “on demand” samhälle? Ett annat spännande projekt med lärande över Internet står Rektorsakademien och sitt oneeighty för. Att undervisa de som inte alltid klarar av klassrumssituationen, att se om det är just klassrummet och skolan i sig som skapar svårigheterna för inlärning. Så alla kontakt sker via olika chatttar, främst MSN. Inlärningen behöver heller inte vara baserad på läroböcker, utan kan komma från elevens egna intressen, kanske ett visst spel eller en viss typ av program.

Om lärandet finns tillgängligt dygnet runt så kanske man kan lära sig när man känner lust, och inte alltid när man måste. Givetvis kan man inte släppa allt helt fritt(eller?) utan måste styra upp det på något sätt. Men jag tycker att tanken är spännande. Varför inte lägga upp hela terminens eller läsårets läxor och inlärningsmål på nätet och så kan man beta av det som man tycker verkar roligast just nu. Man vet att allt ska göras, så inget kommer som en överraskning. Föräldrarna kan även dom logga in för att se hur det går för barnen i skolan. Hur långt har de hunnit, hur har de löst uppgifterna, hur ligger de till i förhållande till de andra eleverna och så vidare.

17/12 2009