Idag på morgonen genomförde Fryshuset ett morgonseminarium i Almedalen kring rubricerat ämne. Meningen, var enligt moderatorn Maria Soares Fryshuset, inte att hitta lösningarna och svaren på det svåra som hände i det lilla samhället Bjärsta i början av året, utan att skapa en debatt och få igång en debatt i samhället om hur vi kan tackla liknande händelser på ett bättre sätt framöver.
Det som hände var komplext. En underårig flicka blev våldtagen av en 15-årig pojke som gick på samma skola. Ord stod mot ord. Pojken erkände efter ett tag med en berättelse som stämde överens med flickans. Han tog dock senare tillbaka detta. Till detta följde det lilla samhällets, och omvärldens reaktioner som till stor del skedde på nätet. Grupper skapade på Facebook. Stämningen piskades upp. Många tog parti för pojken och rykten spreds med eldens hastighet. Pojken flyttades från skolan. Flickan fick efter en tid flytta till en annan ort i Sverige.

Diskussionen på seminariet handlade om vad som var orsaken till att det hela utvecklade sig och på många sätt spårade ur. Var det Internets fel? Ungas dåliga självkänsla? Bristen, eller kanske i detta fall till och med närvaron, av vuxna? Eller var det något helt annat? Synpunkter som framkom var att många inblandade saknade ansvarskänsla och civilkurage nog att säga ifrån. En annan aspekt som togs upp var att existerande maktstrukturer möjliggör att det som hände faktiskt händer. Ytterligare en tanke var att det lilla samhället i sig, där alla känner alla, möjliggör en förnekande attityd och skitsnack.

Seminariet avslutades med att alla närvarande skulle fundera över, och gärna uttala, hur just han eller hon på ett konkret sätt kan bidra till att minska riskerna för liknande förlopp framöver.
Det hela blev ett intressant och tänkvärt seminarium.

08/07 2010