Den 9 februari är det Safer Internet Day i hela Europa, en dag för att sprida kunskap om barns och ungas internet- och mobilanvändning.

”Hur gör du på nätet?” är årets tema där syftet är att få unga och vuxna att fundera på och diskutera vad som händer på nätet och hur det sociala livet ser ut i barns och ungas digitala värld.

Medierådet samordnar Safer Internet Day och har bjudit in organisationer, företag, myndigheter och skolor att uppmärksamma dagen eller arrangera egna aktiviteter.

– Vi på Surfa Lugnt kommer bland annat att publicera en artikel här på hemsidan, där våra experter ger råd och tips kring hur man som förälder eller professionell i barns närhet kan arbeta för en aktiv dialog kring vardagen på nätet. Vi har även en del andra medieaktiviteter planerade för att uppmärksamma dagen, berättar Kristina Axén-Olin, ordförande i Surfa Lugnt.

Här följer några av de planerade händelserna på Safer Internet Day 2010:

Medierådet:
Digital turist är en heldagskonferens i Kulturhuset som blandar upplevelser med fakta i syfte att inspirera och engagera samt öka förståelsen för barns och ungas aktiviteter och kreativitet på nätet. Konferensen anordnas i samarbete med Kulturdepartementet och invigs av kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth.

Var är ångerknappen!!! – premiär för en skolpjäs om säkerheten på internet för barn på mellanstadiet. Skolpjäsen bygger på olika scenarios med interaktiva inslag. Till pjäsen kommer ett utförligt lärarmaterial. Premiären sker den 9 februari på Teatern Påfågeln i Stockholm. Under våren 2010 spelas pjäsen på utvalda skolor runt om i landet och från hösten 2010 kan pjäsen bokas genom Mittiprickteatern.
Kontakt Medierådet och samordning Safer Internet Day 2010: Alex Amneus, alex.amneus@culture.ministry.se

Ungdomsstyrelsen:

Men fråga mig bara! Heldagsseminarium i Quality Hotel Globe om internet och sexuell exploatering av barn och unga, baserat på färska undersökningar och rapporter. Ett metodmaterial att arbeta med dessa frågor i skolan håller på att tas fram. Sänds live via webben.
Kontakt: Anna Bohman, anna.bohman@ungdomsstyrelsen.se

Fryshusets Nätvandrare:
Fryshusets gymnasieelever kommer att göra korta filmklipp om vad de gör på Internet. Dessa läggs upp på Fryshuset.se och Youtube på SID. Under februari kommer eleverna hålla lektion för sina lärare om vad de brukar göra på nätet. Lärare är ofta digitala turister som kan behöva en guide in i ungas värld online.
Kontakt: Maria Soares Lindberg, maria.soareslindberg@fryshuset.se

Webbstjärnan .SE:
Hej Skolan, dags att internetta! Open space, mötesplats och mingel för ungdomar och vuxna hos .SE under eftermiddagen. Sänds live via Bambuser.
Kontakt: Kristina Alexanderson, kristina.alexanderson@iis.se

Insafe, europeiskt nätverk för Safer Internet Awareness Centers:
Safer Internet Day organiseras av Insafe i februari varje år för att främja en säker och ansvarsfull användning av internet och mobiler, särskilt bland barn och unga. Det internationella temat för 2010 är ”Think B4 U post!”

20/01 2010