Som förälder och vuxen kan man ha många frågor kring ungas nätvardag. Under tisdagen och onsdagen föreläser en av Sveriges främsta experter på ungdomskommunikation på nätet – Ewa Thorslund – l Karlskrona. Hon är bland annat författare till boken ”Säker på nätet – en handbok för föräldrar och andra vuxna”.

Initiativet kommer från Telenor som är medlemsföretag i Surfa Lugnt. Under tisdagen föreläste Surfa Lugnt för Polisen och Socialtjänsten kring ungas nätvanor . Telenor hade sedan bjudit in nattvandrare till en kvällsföreläsning och diskussion på Scandic Karlskrona kring ungas nätvardag. Som sponsor till Nattvandrande föreningar i Karlskrona och medlem i Surfa Lugnt ser Telenor att steget från nattvandring till nätvandring inte är särskilt långt. Idag behövs båda företeelserna för att kunna möta unga där de faktiskt befinner sig.

Surfa Lugnts representanter deltog dessutom i lokalradion och gav råd till föräldrar och andra vuxna kring barns och ungas surfande. Läs om inslaget här!

08/12 2010