Välkommen till ett seminarium om barns vardag på nätet och vuxnas ansvar och delaktighet.

Den 16 november anordnar Statens medieråd i samarbete med Surfa Lugnt ett seminarium om hur du möter unga på nätet. Vi presenterar aktuell forskning om barns och ungas internetvanor, rapporterar om vilka sorters problem online som unga söker stöd kring, och diskuterar frågan om vad vuxna och ansvariga kan göra i en expertpanel.Seminariet handlar om hur du möten unga på nätet och arrangeras av Statens medieråd i samarbete med Surfa Lugnt och BRIS.

Seminariet anordnas för personal från socialtjänst, skola och polis, men även andra intresserade vuxna är välkomna.

Plats: Filmhuset i Stockholm den 16 november kl. 14.00–16.30

Program
14.00 Vilken kunskap om livet på nätet har vi och vad gör vi med den? – inledning av
Statens medieråd
14.15 Den senaste forskningen om barns och ungas internetvanor – ny rapport från EU
Kids Online II Sverige
14.45 Hur ser barns IT-relaterade kontakter med BRIS ut? – ny rapport från BRIS
15.15 Fika
15.30 Hur möter du unga på nätet? – Surfa Lugnt föreläser
15.45 Paneldebatt och diskussionsstund
16.30 Slut

Anmäl dig till det kostnadsfria seminariet via alex.amneus@statensmedierad.se. Har du frågor kring seminariet kontakta projektledaren på Surfa Lugnt, Marko Määttä på marko@surfalugnt.se eller 0708-65 40 81.

Håll utkik på Statens medieråds och Surfa Lugnts hemsidor för mer information om seminariet framöver.

24/10 2011