Har synen på kunskap förändrats bland unga? I och med att all kunskap är  tillgänglig för alla så blir det inte lika ”viktigt” att veta nåt. För alla  vet. Eller i alla fall kan veta. Om man har tillgång till Internet. Och har man inte en dator så har man enligt Svenskarna och Internet, till 99% en mobiltelefon (s. 27). Det är få av dagens mobiler som saknar möjligheten att gå online.

Så all kunskap är tillgänglig för alla. Då blir det inte lika viktigt att veta. Det som har blivit viktigare är NÄR du får veta. Kan du vara den som delar informationen bland dina vänner så ”vet” du mer än de andra. Är du tvåa på uppgifterna så vet du inget unikt. Du vet då det alla andra också vet.

Så om tidpunkten blir viktigare än fakta i sig själv, efter som alla har fakta inom räckhåll. Skulle skolan då kunna fokusera på andra saker än att lära ut fakta? Behöver skolan blir bättre på att förse eleverna med verktyg för att i högre grad själv hitta fakta, sätta fakta i kontext, skilja osanningar från sanningar. Reklam från fakta och PR-tricks från nyheter.

I dagens digitala samhälle så blir knepen för att lura dig att klicka en extra gång mer och mer subtila och utvecklade. Många webbtidningar/sidor lever på klicken, ju fler klick, desto fler sidvisningar vilket kan ge fler sålda annonser. I det digitala samhället behöver unga en trygg grund att stå på. Kanske är det så att vi behöver förändra skolans syn på kunskap i grunden? Ska skolan mer fokusera på att ”fostra” demokratiska individer, låta alla gå ur skolan med högsta poäng i MIK? Snarare än att jaga kunskapmål i traditionell bemärkelse.

”Alla” kan veta vem som åkte ur Idol utan att läsa en enda tidning. ”Alla” kan få reda på fakta utan att lämna sina egna sociala kanaler. Vilket i förlängningen kanske gör att det är vem som delar man värderar innan man klickar på länken snarare än källan bakom. Då kan helt plötsligt alla nyhetsmedier tävla på samma villkor. Det handlar då bara om innehåll, och att få så många som möjligt att vilja berätta om det. Då behöver det inte ens vara nyheter det handlar om, utan då blandar sig andra aktörer in i leken för att få folks uppmärksamhet genom att förklä det som nyheter.

I det samhället blir årtal på svenska kungar inte lika viktigt som hur man på bästa sätt kan vara bli medie och informationskunnig.

Det tror jag. Vad tror du?

 

 

 

30/09 2013