Vem ska guida barnen på nätet? De själva eller någon annan? I samverkan svarade de inbjudna till det seminarium som Telenor höll i Almedalen under torsdagen.

Surfa Lugnt deltog tillsammans med Ecpat, Statens Medieråd och två unga internetambassadörer som har utbildats inom Telenors projekt Surf Academy.

De inbjudna organisationerna presenterade sina verksamheter och sedan diskuterades vem som egentligen är ansvarig för att guida barn och unga på nätet, de själva eller föräldrar eller skola, stat, operatör eller någon annan? Utgångspunkten var att det mesta med nätet är väldigt positivt för ungas utveckling och tillvaro, men att det finns fallgropar – ibland allvarliga sådana.

Kim Karlsson och Jonatan Stridh, som går i åttonde klass på Erlaskolan i Norrköping och som utbildats inom Telenor Surf Academy berättade om sina erfarenheter av att utbilda lärare och andra vuxna kring sin sociala medievardag. Båda menade att unga har mycket att bidra i lärandet och förståelsen kring hur den sociala tillvaron fungerar på internet, men att det bör ske i samspel med vuxna utifrån vuxnas livserfarenheter och kunskaper. Därmed inte sagt att alla vuxna föregår med goda exempel på nätet.

Övriga paneldeltagare var inne på samma spår, det måste finnas en samverkan och samspel som knyter an till värdegrunder oavsett arena, det som sker på nätet är inte isolerat från vår övriga tillvaro. Samma spelregler måste gälla och det tar sin utgångspunkt i en kontinuerlig dialog och diskussion kring vad som händer i barnens vardag – både i den som sker via nätet och bortom tangenterna.

04/07 2013