Andreas Glingfors2angefotograf
Fotograf: Marcus Palmgren, BLT.


Närpolisen finns där ungdomarna finns

Att finnas där de unga finns är en självklarhet för Närpolisen i Karlskrona. Och det handlar inte bara om att synas på skolorna och runt krogarna i centrum – utan lika mycket om att finnas på nätet. Ungdomarnas vardag präglas idag i allra högsta grad av deras mobiler, surfplattor och bärbara datorer, och sätten att kommunicera med såväl vänner som ovänner har förändrats radikalt under senare tid. Hur man uppträder i det verkliga livet vet de allra flesta unga idag. Men vad som egentligen gäller på nätet – och vilka konsekvenser ens handlande där kan få, är det inte alla som vet. Inte heller vad man gör om man råkar ut för en obehaglig händelse på sin dator eller mobil.

Barn-Mobilen-Internet

Närpolisen i Karlskrona arbetar aktivt och regelbundet med att sprida kunskap om internet och mobiler för barn, ungdomar och vuxna, bland annat genom föreläsningar på skolor för elever, lärare och föräldrar. Sedan 2011 arbetar närpolisen också tillsammans med Karlskrona kommun, Telenor och Surfa Lugnt i ett gemensamt projekt – ”Barn-Mobilen-Internet” där förstaklassföräldrar en till två gånger om året bjuds in till en föreläsning för att öka föräldrarnas vetskap om barns användning av mobiltelefoner och internet. Här får föräldrarna inte bara en inblick i sina barns vardag på nätet, utan också kunskap om hur de bäst stöttar sina barn när de kommunicerar via mobilen och datorn.

/Anders Wiklander, närpolischef i Karlskrona

Rösta på Närpolisen i Karlskrona här!

17/01 2014