Blogg Vardagen på nätet Om Surfa Lugnt

fallgrop

Risker på nätet

Internet är en fantastisk värld för barn och unga med oändliga möjligheter för sociala kontakter, kunskapsinhämtning, nöje och lek. Men precis som i den fysiska världen finns det även tråkigare delar. Sexuella trakasserier och mobbning finns på nätet också, tyvärr.

En undersökning från 2015 av Friends, Symantec och HP visar att var tredje person mellan 10 och 16 år har blivit kränkt på nätet det senaste året. Undersökningen säger också att 56 procent av ungdomarna som blivit utsatta för kränkningar eller mobbning valde att tala med en vuxen hemma om vad som hänt. Mer än hälften av de utsatta tyckte att det hjälpte.

Anmäl alltid!
Om du som förälder eller viktig vuxen i barns omgivning misstänker att ett barn är utsatt för något på nätet – lyssna på barnets berättelse och låt barnet visa dig vad som hänt så att du själv kan få en bild av händelsen. Anmäl alltid! På de allra flesta mötesplatser på internet finns en anmälningsfunktion som brukar finnas längs ner på sidan under ”anmäl” eller ”Abuse”. Om förövaren finns i barnets närhet, till exempel går i samma skola, är det bra att informera skolan om vad som har hänt. Mobbning och utsatthet på internet har ofta en koppling till situationen i skolan eller i klassen.

Ibland är en händelse så allvarlig att den måste polisanmälas, tveka inte då. Här hittar du uppgifter hur du går tillväga: Anmäl till Polisen!

Nedan har vi listat länkar där dessa frågor behandlas och där du kan läsa mer. Du kan också ställa frågor till Surfa Lugnts expertpanel som du hittar här: Fråga experterna

Schysst på nätet – en pedagogisk handbok om e-mobbning
Stiftelsen Friends har tillsammans med Telia gett ut skriften Schysst på nätet – en pedagogisk handbok om e-mobbning. Den vänder sig till alla som på olika sätt jobbar med barn och ungdomar. Boken innehåller nya verktyg att använda tillsammans med barn och ungdomar, i huvudsak elever i grundskolan, i ett förebyggande arbete mot mobbning, diskriminering och andra kränkningar på nätet. Boken kan beställas på Friends hemsida och mer information hittar du här: Schysst på nätet

Men fråga mig bara
Men fråga mig bara är en skrift från ungdomsstyrelsen som riktar sig till dig som jobbar med barn och unga. Här beskrivs vad sexuell exploatering är och hur du kan upptäcka den. Här hittar du också tips kring hur du kan prata med barn och unga om sexuell exploatering och hur du hjälper de som har blivit utsatta. Men fråga mig bara

 
Information om kakor / cookies