Journalisten Jack Werner, som skriver och föreläser om källkritik på sociala medier, felaktigheter på internet och hur vi kan motarbeta och bemöta dem, tilldelas idag Surfa Lugnt-priset 2019. Genom priset, och prissumman på 25 000 kronor, vill organisationen Surfa Lugnt lyfta fram och premiera insatser som inspirerar till kommunikation, engagemang och kunskapsutbyte mellan unga och vuxna på nätet.

Jack Werner tilldelas Surfa Lugnt-priset 2019 med motiveringen:

Med till synes outsinlig energi och stor kunskap föreläser, författar, bloggar, poddar och twittrar Jack Werner – för ung som gammal – om några av vår tids viktigaste frågor: källkritik och hur vi handskas med felaktigheter på Internet. Genom att betona vikten av etik men också varna för moralpanik utgör han en betydande och balanserad motvikt i en annars ofta polariserad debatt om internets för- och nackdelar.

Att Jack dessutom återkommande betonar att vuxnas roll i förhållande till barns farhågor och rädslor är att vara trygga och säkra, lugna och förstående, kort sagt: vuxna, gör honom till en mycket värdig mottagare av Surfa Lugnt-priset 2019. 

– Jack är en unik person i Sverige som i många år fungerat som en brygga mellan unga och vuxna. Inte minst jag själv har lärt mig mycket av hans iakttagelser från ett internet jag själv inte är en del av, konstaterar Surfa Lugnts ordförande Karin Nygårds.

– Vi gratulerar Jack och vill samtidigt rikta ett tack för det stora engagemanget hos alla de andra finalisterna och nominerade och naturligtvis till alla som hjälpt oss att rösta fram vinnaren. Mer än dubbelt så många som förra året har röstat vilket i sig är jätteroligt och en bekräftelse på att de frågor vi på Surfa Lugnt arbetar med engagerar, säger Karin Nygårds.

Den slutliga vinnaren av Surfa Lugnt-priset har utsetts av en jury bestående av: Karin Nygårds, Johan Oljeqvist Fryshuset, Micael Dahlen Ekonomiprofessor, Carolina Malmerius Post- och telestyrelsen (PTS), PA Prabert mySafety och Ängla Eklund Institutet för Juridik och Internet samt förra årets vinnare av Surfa Lugnt-priset klass 9F på Östra grundskolan i Huddinge.

De nominerade till Surfa Lugnt-priset har utsetts genom ett öppet nomineringsförfarande på surfalugnt.se, och tre finalister har utsetts genom röstning.

Övriga finalister

Tilia – en ideell organisation som arbetar med ungas psykiska ohälsa. Tilia arbetar dels stödjande, bland annat genom att vara tillgängliga 365 dagar om året via chatt- och mailstöd. Tilia arbetar också påverkande, med föreläsningar, utbildningar och opinionsbildning för systemförändring. Läs mer om Tilia.

#porrfribarndom – en ideell förening som arbetar påverkande med kommunikation, möten och utbildning för att få föräldrar och politiker att förstå vilken typ av porr barn möter på nätet, hur det påverkar barnen och vilket ansvar vuxenvärlden har i frågan. Föreningen driver två namninsamlingar för att minska barns exponering för samt konsumtion av porr. Läs mer om #porrfribarndom.

Samtliga nominerade till Surfa Lugnt-priset 2019

05/02 2019